Om

Ringström & Partners är ett konsultföretag med inriktning på strategiska frågor inom human-resource området. Vi utvärderar och utvecklar kompetens i företag och organisationer för att säkerställa långsiktig lönsamhet.

Vi är legitimerade psykologer med specialistkompetens inom arbets- och organisationspsykologi. Vi ingår i ett nätverk av konsulter varav samtliga har lång och varierande erfarenhet inom det arbets-psykologiska området.

Ringström & Partners erbjuder ett spektrum av tjänster och väl beprövade verktyg. Vi har unika verktyg för utveckling av individ, grupp och organisation. Verktygen är förankrade och utarbetade utifrån vetenskaplig forskning och möjliggör mätning av utveckling/ förändring för att säkerställa påtagligt resultat. Vi samarbetar kontinuerligt med forskare och metodutvecklare inom det arbets-psykologiska området. Våra erbjudanden/tjänster skräddarsys efter kundens behov.

Våra kunder återfinns såväl inom privata näringslivet som offentliga sektorn. De verktyg vi använder oss av är även internationellt gångbara.

Ringström & Partners förenar psykologi med kunskap om organisationer och företag och hjälper våra kunder att skapa en mer effektiv organisation.

Mer information om våra verktyg och erbjudanden finner du under fliken Tjänster.