Ledarutveckling

Utveckling av andra börjar med förståelsen av dig själv
Varje person är unik och agerar utifrån sina egna förutsättningar. Vi förhåller oss på olika sätt till händelser beroende på våra förmågor och personliga resurser. Ju mer medvetna vi är om oss själva desto bättre rustade är vi för att hantera människor och situationer. Att förstå sitt sätt att leda och hur det påverkar organisationen och dess medlemmar är en förutsättning för att bli mer effektiv i sitt ledarskap. Utveckling av andra börjar med förståelsen av sig själv. Detta är utgångspunkten för den individuella ledarutvecklingen.