Grupputveckling

Vi reagerar, hanterar och värderar olika
Varje grupp är unik och agerar utifrån sina förutsättningar, dvs de attityder och värderingar som de enskilda individerna i gruppen har. Att förstå vilka attityder och värderingar som gynnar respektive missgynnar gruppens arbete, är viktiga verktyg för att utveckla en effektiv grupp.