Coaching

Konsultation

Diskutera svårlösta situationer.
Som ledare händer det att man får problem som man inte vet hur man ska lösa. Det är lätt att fastna i en ond cirkel – vilka åtgärder man än vidtar så bli problemen bara värre och värre. Att få konsultation av en person som har kunskap om människors beteende och gruppers agerande gör att man får man hjälp och stöd i hur man ska hantera situationen.

Coaching

Individuellt eller i grupp
Som chef/medarbetare måste man kunna fungera professionellt, både internt gentemot ledning och kollegor och externt gentemot kunder och samarbetspartners. Detta är inte alltid lätt. Genom coaching av en person som har kunskap både om hur människan fungerar och reagerar i olika situationer, och som vidare kan organisationens och arbetsmarknadens villkor, får man ett bra stöd. Det är också ett sätt att utvecklas.