Utbildning

Seminarier och föreläsningar

Ett sätt att utvecklas
Vi skräddarsyr seminarier och föreläsningar, exempelvis inom områdena kommunikation, förändringsarbete, konflikthantering, kriser, det svåra samtalet, grupprocesser, intervjuteknik och personbedömning.