Urval och rekrytering

Urvalsbedömning

Externt och internt
Vid en urvalsbedömning testas både förmågor och personliga egenskaper för att kunna se vilka sammantagna förutsättningar och resurser en person har att klara en specifik roll. Dessutom får man via förmågetest och personlighetsinstrument kunskaper om hur man på bästa sätt skall matcha och utveckla personen i organisationen.

Kartläggning av ledarprofiler

Strategisk planering på kort och lång sikt
Det är nödvändigt och självklart för ett företag att forma visioner och mål. Handlingsplaner tas fram och investeringskostnader på kort och lång sikt beräknas. En ledarförsörjningsplan där man kartlägger nuläge samt identifierar och planerar kommande rekryterings- och utvecklingsbehov är på samma sätt nödvändig för att nå uppsatta mål.